Hosszas várakozás után a munkavállalót végre értesítették, hogy a sikeres állásinterjúnak köszönhetően hamarosan kezdheti a munkavégzést új munkahelyén, melyről első körben azt gondolta: álmai munkahelye lesz. Csalódott végül. Mindjárt megtudhatjuk, miért.

A munkáltatóval – munkavégzése első napján – kötött szóbeli megállapodás értelmében munkaviszonyt létesítettek, a megegyezés szerint a későbbiekben a szóbeli megállapodás írásos formát ölt majd. Az írásba foglalás időpontját azonban nem határozták meg. A szóbeli megállapodás részeként megegyeztek a munkavállalót későbbiekben megillető alapbérben, az általa ellátandó munkakörben, a munkaidőben, illetve a munkavégzés helyében is. A lelkes munkavállaló elégedetten végezte munkáját, azt gondolván, hogy munkaviszonya a jogszabály által támasztott követelményeknek eleget téve jött létre. Kénytelen volt aztán ráébredni, hogy tévedett.

Munkájának megkezdése óta eltelt közel két hónap, munkaszerződésének írásbeli változatát azonban a továbbiakban sem kapta kézhez.

Egyik reggelen – mielőtt munkáját megkezdhette volna – munkáltatója behívta irodájába, és közölte vele, hogy nem tart igényt a továbbiakban munkájára. Közlésének részeként arra hivatkozott, hogy a munkaszerződés írásba foglalásának elmulasztása miatt írásos felmondást nem fog rendelkezésére bocsátani, elegendőnek véli a szóbeli tájékoztatást is. Majd a munkavállalót tájékoztatták, hogy munkáltatója közel sem járt el megfelelően.

A hatályos munkajogi szabályozás előírja a munkaszerződés írásba foglalását, mely kötelezettség teljesítése a munkáltatót terheli.

Abban az esetben, ha az írásba foglalás elmarad, a munkaszerződés érvénytelenségére a munkavállaló hivatkozhat, azonban kizárólag a munkába lépését követő 30 napon belül. E határidő jogvesztő, elteltét követően a jogosultság nem érvényesíthető.
Tekintetbe véve tehát azt a körülményt, hogy közel két hónap munkavégzést követően vált nyilvánvalóvá a hiányosság, így már sajnos nem volt lehetőség arra, hogy munkaügyi bírósághoz fordulhasson a munkavállaló a munkaszerződés érvénytelenségének megállapítása céljából. Nincs azonban minden lehetőség veszve.
Megállapítható, hogy az írásba foglalás ellenére a munkaviszony a munkáltató és a munkavállaló között érvényesen létrejött, melynek következményeként a munkáltatónak kötelezettsége a munkaviszonyt a hatályos munkajogi rendelkezéseknek megfelelően, írásos formában megszüntetni. Nem hivatkozhat tehát a szóbeli tájékoztatás elegendő voltára.
Nem árt tehát óvatosnak lennünk a szóbeli megegyezések esetében, ám fontos azt is megjegyeznünk, hogy a munkaszerződés kizárólag szóbeli formája nem vonja automatikusan magával az érvénytelenséget. Azaz, amennyiben a munkavállaló a rendelkezésére álló 30 napos határidőn belül nem támadja azt meg, úgy érvényesnek tekintendő.

Dr. Kiss Szilvia