Nagyon sok ember kényszerül kölcsönt felvenni, a legtöbbször pénzügyi intézményektől, azonban az is gyakran előfordul, hogy magánszemélyek egymás között kötnek kölcsönszerződést. Kiemelten fontos arra is figyelni, hogy a pénz visszafizetésére történő kötelezettségvállalás megfelelő formában kerüljön dokumentálásra.

Sajnos az is előfordul, hogy a felek csak szóban állapodnak meg a kölcsön nyújtásáról, illetve annak visszafizetési feltételiről, bármilyen írásbeli szerződés készítése nélkül. Természetesen a megállapodás ebben az esetben is létrejön, azonban ha az adós nem fizet, a hitelező igen kellemetlen helyzetbe kerül: bizonyítnia kell, hogy milyen összeget, milyen feltételekkel, és milyen visszafizetési határidővel adott át. Ez sajnos hosszadalmas peres eljáráshoz vezethet, ezért a kölcsönszerződés szóbeli formája nem javasolt.

A legtöbb esetben a felek papírra vésnek egy kölcsönszerződést, melyen két tanú aláírásával igazolja a szerződésben foglaltakat. Ebben az esetben a bizonyítás már sokkal könnyebb, ha azonban az adós nem tesz eleget a szerződésben foglaltaknak, sajnos nagy az esély arra, hogy hosszadalmas jogi procedúra fog következni. Amennyiben a kölcsön összege 1 millió forint alatti, a hitelező az igényét a közjegyző előtt indított fizetési meghagyásos eljárásban érvényesítheti. A fizetési meghagyásos eljárásból gyorsan per lehet, ha az adós vitatja a vele szemben támasztott követelést. A fizetési meghagyásos eljárást, vagy a per költségeit sajnos minden esetben a jogosultnak kell előlegeznie. A követelt összeget végrehajtani csak jogerős fizetési meghagyás, vagy bírósági ítélet alapján lehet, amely csak hosszú hónapok, vagy akár évek múlva áll a jogosult rendelkezésére.

Természetesen arra is van lehetőség, hogy az adós úgynevezett tartozáselismerő nyilatkozatot tegyen. A tartozáselismerés egy olyan címzett, egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat, amelyben az ügyfél elismeri, hogy valakivel szemben tartozása vagy kötelezettsége áll fenn. A tartozás elismerése a tartozás jogcímét ugyan nem változtatja meg, de ettől kezdve az elismerőt terheli annak bizonyítása, hogy tartozása nem áll fenn, vagy a szerződés érvénytelen. Így a kölcsön nyújtója kedvezőbb pozícióba kerül.

A követelés gyorsabb megtérülését segíti elő, ha az adós a tartozáselismerő nyilatkozatát közjegyző előtt teszi meg. A közjegyzői okirat törvényben rögzített formai és tartalmi elemekkel rendelkező hivatalos dokumentum, amely közhitelesen tanúsítja a benne foglalt tényeket, illetve hogy azok a valóságnak megfelelnek. Amennyiben a tartozáselismerést közjegyzői okiratba foglalják, az mint közokirat közvetlenül végrehajtható lesz. Ez azt jelenti, hogy ha az adós nem fizet a nyilatkozatban foglalt határidőre, a közjegyző a jogosult kérelmére a közokiratot végrehajtási záradékkal látja el. Ebben az esetben azonnal végrehajtható a kölcsönt nyújtó követelése egy hosszadalmas és költséges bírósági eljárás megindítása nélkül. Annak, aki kölcsönt ad, legyen az adós akár rokon, akár egy jó ismerős, mindenképpen célszerű ragaszkodni a közjegyző előtti eljáráshoz, a későbbi kellemetlenségek elkerülése érdekében.

Dr. Bezzegh Edina