dr. Megyesi Ügyvédi Iroda

Telefon

+36 1 794 3757

Magánszemély Ügyfelek

das_header_magan
 • Irodánk kiemelt területét képezik az okiratszerkesztéssel összefüggő megbízások. Ügyfeleink bizalmának elnyeréséhez elengedhetetlen a pontos, precíz munkavégzés és az ügyfélközpontú ügyviteli mód. Irodánk különösen nagy hangsúlyt fektet a professzionális jogi segítségnyújtásra,
  hiszen kizárólag a felelősségteljesen elvégzett munka válthatja ki Ügyfeleink elismerését.

  Irodánk teljes körű jogi megoldásokat kínál a hozzánk forduló Ügyfelek részére, az ingatlan adásvételi szerződések szerkesztésétől, Megbízóink egyéni igényei alapján történő szerződések előkészítéséig.

  Komplex jogi megoldásra van szüksége? Forduljon hozzánk bizalommal!

  Segítséget nyújtunk Önnek:

  • Lakás, lakóház, üdülő, garázs, telek vagy egyéb ingatlan adásvétele esetén teljes körű okiratszerkesztéssel és ügyvédi ellenjegyzéssel,
  • Termőföld értékesítésekor szükséges ügyvédi feladatok ellátása során,
  • Bérleti szerződések előkészítése során,
  • Tartási vagy életjáradéki szerződés alapján történő tulajdonjog átruházás okiratainak szerkesztése során,
  • Jelzálogjog alapításának teljes körű lebonyolítása esetén,
  • Közös tulajdonban álló ingatlan használatának megosztásakor szükséges ügyvédi segítségnyújtással,
  • Ingatlan ajándékozási szerződések előkészítésével és ellenjegyzése során,
  • Házastársi vagyonjogi szerződések, házastársi vagyonközösség elismeréséről szóló szerződések elkészítése során,
  • Kölcsönszerződések átfogó megalkotása során és
  • Végrendeletek szerkesztése során.
 • A D.A.S LEGAL Ügyvédi Iroda irodavezető ügyvédje, Dr. Megyesi Attila jelentős tapasztalattal rendelkezik a szerződéses jogviták rendezésével kapcsolatban, s ezért nem véletlen, hogy Ügyfeleink meghatározó hányada biztosítási, szavatossági vagy jótállási jogvitájának megoldásaként Irodánkat választotta.

  Komplex jogi megoldásra van szüksége? Forduljon hozzánk bizalommal!

  Segítséget nyújtunk Önnek:

  • Ingatlan tulajdonjogával összefüggő adásvételi és más szerződéses jogvitái rendezésében,
  • Ingatlan, gépjármű szavatossági és jótállási igényei érvényesítésében,
  • Biztosítási jogvitái (élet-, baleset- és vagyonbiztosítás) megoldásában,
  • Bérleti jogviták teljes körű rendezésében,
  • Vállalkozási és fogyasztói jogvitája esetén érdekeinek érvényesítésében,
  • Kölcsönszerződések körében felmerülő jogviták megoldásában és
  • Szerződéses követelései érvényesítésében.
 • Magánszemélyként jogvitája adódott ingatlanával kapcsolatban? Irodánk átfogó jogi segítséget nyújtva megoldást kínál érdek-összeütközései esetén. Az ingatlan értékállóságának köszönhetően mindenki számára különös jelentőséggel bír. Ne hagyja magát megkárosítani! Irodánk professzionális hátteret jelenthet Önnek ingatlanával összefüggő peres és nem peres eljárásokban egyaránt.

  Komplex jogi megoldásra van szüksége? Forduljon hozzánk bizalommal!

  Segítséget nyújtunk Önnek:

  • Ingatlan adásvételével összefüggő jogvitája esetén,
  • Ingatlanszavatossági igények érvényesítésekor,
  • Ráépítési, túlépítési jogviták rendezésében,
  • Képviseletet nyújtunk az építési hatóságok előtt,
  • Bérleti, illetve ingatlan használattal összefüggő jogviták rendezésében,
  • Közös tulajdon megszüntetése esetén, valamin
  • Tartási szerződések és végrendeletek megtámadásakor.
 • Irodánk fő profiljába tartoznak a kártérítési ügyek, melyek vitele során az Ügyfeleinket ért károk minél teljesebb körű ellentételezése a fő célunk, melynek lényege, hogy a károkozó a károsultat olyan helyzetbe hozza, amilyenben a káresemény bekövetkezése előtt volt. Széleskörű tapasztalatainkra alapozva látjuk el Megbízóink képviseletét peres és nem peres eljárásokban egyaránt, a gépjárműkárok rendezésétől, az utazási szerződés hibás teljesítéséből fakadó károk érvényesítésén át, egészen a bűncselekménnyel okozott károk megtérítéséig.

  Komplex jogi megoldásra van szüksége? Forduljon hozzánk bizalommal!

  Segítséget nyújtunk Önnek:

  • Egészségkárosodás miatt előterjeszthető nem vagyoni kártérítési ügyek rendezésében,
  • Gépjárműkárok rendezése, kötelező felelősségbiztosítási jogviták esetén,
  • Kötelező felelősségbiztosítással nem rendelkező károkozó által okozott károk érvényesítése során,
  • Casco jogviták intézésében,
  • Bűncselekménnyel okozott károk megtérítésében,
  • Vadkár igények érvényesítése során,
  • Államigazgatási jogkörben okozott kár igények érvényesítése esetén, és
  • Egyéb szerződésen kívüli kártérítési ügyekben.
 • A 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről hatályba lépésével alapjaiban változtak meg a munkajogi szabályok. Irodánk alkalmazkodva a gyakran változó jogszabályi környezethez magas szintű felkészültséggel látja el mind a korábbi Munka Törvénykönyv hatálya alá tatozó, mind a jelenleg is hatályos szabályozás szerinti képviseletet Ügyfelei munkajogi jogvitáiban.

  Komplex jogi megoldásra van szüksége? Forduljon hozzánk bizalommal!

  Segítséget nyújtunk Önnek:

  • Munkaszerződések véleményezésében,
  • Munkajogi tanácsadással,
  • Képviselet nyújtunk a munkáltatóval folytatandó egyeztetési tárgyalásokon,
  • Munkaviszony jogellenes megszüntetése miatt indult eljárások során,
  • Munkabér követelések érvényesítése során perben és felszámolási eljárásban,
  • Munkahelyi baleset miatti kártérítési ügyekben.
 • A 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről meghatározása szerint szabálysértés a társadalmi együttélés általánosan elfogadott szabályait sértő vagy veszélyeztető, a bűncselekményként történő büntetni rendeléshez szükséges kockázatokkal és veszélyességgel azonban nem rendelkező kriminális cselekmény. Leggyakoribb szabálysértések kétségkívül a közúti közlekedési igazgatási szabályok megsértése és a közúti közlekedés rendjének megzavarása, azonban szabálysértésnek minősül az ittas- és az engedély nélküli vezetés is. A D.A.S LEGAL Ügyvédi Iroda irodavezető ügyvédje, Dr. Megyesi Attila, több éves tapasztalattal és ehhez párosuló kellő gyakorlattal eredményesen képviseli Ügyfeleinket a legkülönfélébb szabálysértési eljárásokban.

  Komplex jogi megoldásra van szüksége? Forduljon hozzánk bizalommal!

  Segítséget nyújtunk Önnek:

  • Járművezetéstől eltiltó rendelkezések elleni jogorvoslati eljárásban,
  • KRESZ szabályszegések miatt indult szabálysértési ügyekben,
  • Gyorshajtással összefüggő bírságokkal összefüggő ügyekben,
  • Közigazgatási bírságolási eljárásokban és
  • Egyéb szabálysértési ügyekben.
 • A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről Hetedik könyvében szabályozza az öröklési jog kérdéseit. Az elmúlt néhány évtized társadalmi változásait követve, egyre elterjedtebb, hogy az öröklés rendjét az örökhagyó végrendelete határozza meg. Irodánk megbízható hátteret nyújt Ügyfelei részére öröklési ügyeik intézésében, különös tekintettel a végrendelet jogszabályoknak és alaki feltételeknek megfelelő elkészítésében, illetve annak letétbe helyezésében.

  Komplex jogi megoldásra van szüksége? Forduljon hozzánk bizalommal!

  Segítséget nyújtunk Önnek:

  • Végrendelet, öröklési szerződés megtámadása esetén,
  • Jogi képviselet formájában hagyatéki tárgyaláson,
  • Törvényes örökrészre vonatkozó igények érvényesítése esetén,
  • Kötelesrészre vonatkozó igények érvényesítése esetén,
  • Hagyatéki hitelezői igények érvényesítése esetén,
  • Végrendelet, öröklési szerződés készítésében.
 • Az új Polgári Törvénykönyv Negyedik könyvében szabályozza a családi jogi tárgykörét. A 2014. március 15-én hatályba lépett kódex új alapokra helyezte a társadalmat leginkább érintő jogterületet. A D.A.S. LEGAL Ügyvédi Iroda legfőbb célkitűzése egy stabil, bizalmi kapcsolat kialakítása az Ügyfeleivel, átsegítve őket professzionális jogi háttér biztosítása mellett, életük talán legnehezebb szakaszain. Irodánk számottevő tapasztalattal rendelkezik a családi jog minden területén, főként a házassági bontóperek és a gyermekelhelyezéssel összefüggő peres eljárások terén.

  Komplex jogi megoldásra van szüksége? Forduljon hozzánk bizalommal!

  Segítséget nyújtunk Önnek:

  • Jogi képviselet formájában házassági bontóperben,
  • Közös megegyezéses válással összefüggő megállapodások elkészítésében,
  • Házastársi, élettársi vagyonközösség megszüntetése esetén,
  • Házastársi vagyonjogi szerződések, házastársi vagyonközösség elismeréséről szóló szerződés elkészítésében,
  • Gyermek elhelyezése, gyermekelhelyezés megváltoztatása iránti peres eljárásokban nyújtott képviselettel, és
  • Gyermektartásdíjjal összefüggő ügyekben.