dr. Megyesi Ügyvédi Iroda

Telefon

+36 1 794 3757

Vállalati Ügyfelek

das_header_vallalati
 • Irodánk vállalja a hitelezők érdekeit hatékonyan képviselve, Ügyfelei követeléseinek teljes körű érvényesítését. Megbízóink kintlévőségeit peres és peren kívül eszközökkel érvényesítjük, kiemelve az elektronikus fizetési meghagyásos és felszámolási eljárások megindítását, valamint a végrehajtás intézését. Irodánk célkitűzése, hogy Megbízói rövid idő alatt, a fölösleges adminisztrációt kerülve jussanak a pénzükhöz. Követeléskezelési szolgáltatásaink magánszemély és vállalati Ügyfeleink számára is elérhetőek.

  Komplex jogi megoldásra van szüksége? Forduljon hozzánk bizalommal!

  Segítséget nyújtunk Önnek:

  • Ügyvédi fizetési felszólítások, peren kívüli egyeztetések lefolytatása során,
  • Elektronikus fizetési meghagyásos eljárások megindítása során,
  • Képviselet nyújtunk peres eljárásban,
  • Felszámolási eljárások megindítása során,
  • Végrehajtási eljárások intézésével, és
  • Képviseletet nyújtunk csődeljárásban.
 • A D.A.S. LEGAL Ügyvédi Iroda Ügyfelei megbízása alapján teljes körű társasági jogi, valamint cégjogi ügyvédi feladatok ellátását vállalja. Az iroda vezető ügyvédje, Dr. Megyesi Attila a Postdami Egyetem német gazdasági stúdiumát elvégezve kimagasló szakértelemre tett szert mind társasági, mind cégjogi területen. Ügyfeleink számára megbízható, precíz és pontos szolgáltatást nyújtva látjuk el a gazdasági társaságok alapításával, módosításával, valamint megszüntetésével járó jogi feladatokat.

  Komplex jogi megoldásra van szüksége? Forduljon hozzánk bizalommal!

  Segítséget nyújtunk Önnek:

  • Korlátolt felelősségű társaság, betéti társaság, közkereseti társaság, egyéni cég alapítása során,
  • Teljes körű képviseletet nyújtunk cégeljárásban a cégbíróság és más hatóságok előtt gazdasági társaságok alapítása, módosítása, megszüntetése során,
  • Cégjogi okiratszerkesztésben (társasági szerződések, üzletrész átruházási szerződések)
  • Gazdasági társaságok átalakulása, egyesülése, szétválása, megszüntetése során,
  • Követeléskezelés, felszámolási eljárások során,
  • Végelszámolási eljárások vitele, és
  • Társadalmi szervezetek, alapítványok, egyesületek alapítása ügyében okiratszerkesztés és képviselet nyújtásával a bírósági bejegyzési eljárásban.
 • Irodánk professzionális jogi szolgáltatást nyújt vállalati Ügyfelei részére a legkülönfélébb kereskedelmi ingatlan ügyletek lebonyolítása során. Vállalkozása kifogástalan működéséhez elengedhetetlen a tökéletes jogi feltételek biztosítása.

  Komplex jogi megoldásra van szüksége? Forduljon hozzánk bizalommal!

  Segítséget nyújtunk Önnek:

  • ipari, kereskedelmi célú ingatlanok, irodahelyiségek adásvétele során,
  • bérleti szerződések, bérleti jog átruházására irányuló szerződések elkészítésével, és
  • ingatlan beruházási és mezőgazdasági szerződések elkészítésével.
 • Irodánk fő profiljába tartoznak a kártérítési ügyek, melyek vitele során az mind magánszemély, mind vállalati Ügyfeleinket ért károk minél teljesebb körű ellentételezése a fő célunk, melynek lényege, hogy a károkozó a károsultat olyan helyzetbe hozza, amilyenben a káresemény bekövetkezése előtt volt. Széleskörű tapasztalatainkra alapozva látjuk el Megbízóink képviseletét peres és nem peres eljárásokban egyaránt, a gépjárműkárok rendezésétől, egészen a bűncselekménnyel okozott károk megtérítéséig.

  Komplex jogi megoldásra van szüksége? Forduljon hozzánk bizalommal!

  Segítséget nyújtunk Önnek:

  • Gépjárműkárok és kötelező felelősségbiztosítási jogviták rendezésében,
  • Kötelező felelősségbiztosítással nem rendelkező károkozó által okozott károk érvényesítésében,
  • Casco jogviták intézésében és
  • Bűncselekménnyel okozott károk megtérítésében.
 • Irodánk kiemelt területét képezik az okiratszerkesztéssel összefüggő megbízások. Ügyfeleink bizalmának elnyeréséhez elengedhetetlen a pontos, precíz munkavégzés és az ügyfélközpontú ügyviteli mód. Irodánk különösen nagy hangsúlyt fektet a professzionális jogi segítségnyújtásra, hiszen kizárólag a felelősségteljesen elvégzett munka válthatja ki Ügyfeleink elismerését.

  Irodánk teljes körű jogi megoldásokat kínál a hozzánk forduló vállalati Ügyfelei részére, többek között vállaljuk: vállalkozási szerződések szerkesztését, általános szerződési feltételek megszövegezését, valamint Megbízóink egyéni igényei alapján egyéb okiratszerkesztési feladatok ellátását is.

  Komplex jogi megoldásra van szüksége? Forduljon hozzánk bizalommal!

  Segítséget nyújtunk Önnek:

  • Vállalkozási szerződések szerkesztésével,
  • Gépek, berendezések bérletére, használatára vonatkozó szerződések elkészítésével,
  • Általános szerződési feltételek, üzletszabályzatok megfogalmazásával,
  • Beruházásokhoz szükséges okiratok előkészítésével,
  • Fuvarozási, szállítmányozási szerződések szerkesztésével,
  • Ingatlan tulajdonjogával, bérletével kapcsolatos szerződések elkészítésével,
  • Cégjogi okiratszerkesztéssel, valamint
  • Munkajogi okiratok, munkaszerződések, munkaviszony megszüntetésére vonatkozó megállapodások és nyilatkozatok megszerkesztésével.
 • Irodánk fuvarozási és szállítmányozási jogterületen szerzett hazai és nemzetközi tapasztalataira alapozva teljes körű képviselet ellátását vállalja Ügyfelei jogvitáiban. A D.A.S LEGAL Ügyvédi Iroda Megbízói érdekeinek érvényesítését kellő hozzáértéssel és gyakorlattal, a szükségtelen adminisztrációt kerülve, magas színvonalon látja el.

  Komplex jogi megoldásra van szüksége? Forduljon hozzánk bizalommal!

  Segítséget nyújtunk Önnek:

  • Fuvarozási, szállítmányozási szerződésből eredő követelések érvényesítésében,
  • CMR jogviták rendezésében,
  • Fuvarozási, szállítmányozási szerződések szerkesztésében,
  • Követeléskezelésben és a behajtás lebonyolításában,
  • Munkavállalói károkozásokok rendezésében,
  • Közigazgatási bírságolási eljárásokban,
  • AETR ügyek, pihenőidő és vezetési idő megsértése miatt indult eljárásokban,
  • Útdíjfizetéssel összefüggő közigazgatási bírságolási eljárásokban, valamint
  • KRESZ szabályszegés miatt indult szabálysértési eljárásokban.
 • Irodánk kiemelt szakterülete a közigazgatási bírságolási eljárásokban és az AETR ügyekben nyújtott képviselet. Hazai és nemzetközi tapasztalatainkra alapozva látjuk el vállalati Megbízóink képviseletét magyar és német nyelven egyaránt. Dr. Megyesi Attila irodavezető ügyvéd nemzetközi kapcsolatait felhasználva kiemelkedő tapasztalatra tett szert a szállítmányozási, fuvarozási cégek képviseletében, ennek köszönhetően Irodánk munkavégzése alapos, gyors és professzionális.

  Komplex jogi megoldásra van szüksége? Forduljon hozzánk bizalommal!

  Segítséget nyújtunk Önnek:

  • Útdíjjal összefüggő bírságolási eljárásokban,
  • Túlsúly miatt kiszabott bírságolási eljárásokban,
  • Telephely ellenőrzéssel összefüggő jogi védelem nyújtásával,
  • AETR ügyek, pihenőidő és vezetési idő megsértése miatt indult eljárások nyújtott képviselettel, valamint
  • KRESZ szabályszegés miatt indult szabálysértési eljárásokban.
 • A 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről hatályba lépésével alapjaiban változtak meg a munkajogi szabályok. Irodánk alkalmazkodva a gyakran változó jogszabályi környezethez magas szintű felkészültséggel látja el mind a korábbi Munka Törvénykönyv hatálya alá tatozó, mind a jelenleg is hatályos szabályozás szerinti képviseletet vállalati Ügyfelei munkajogi jogvitáiban. A D.A.S. LEGAL Ügyvédi Iroda Vállalati Ügyfelei képviselete során igazodva az egyéni igényekhez, a legmagasabb színvonalon, a vállalkozás érdekeinek teljes figyelembevételével kínál megoldást Megbízói legkülönfélébb munkajogi jogvitái rendezésre.

  Komplex jogi megoldásra van szüksége? Forduljon hozzánk bizalommal!

  Segítséget nyújtunk Önnek:

  • Munkaszerződések elkészítésében, véleményezésében,
  • Munkajogi tanácsadással,
  • Képviselet nyújtásával munkavédelmi hatósági vizsgálatok során,
  • Munkavállalói kártérítési ügyek rendezésében,
  • Munkaviszony megszüntetésével összefüggő jogi és érdekképviselet ellátásával, és
  • Perbeli képviselet nyújtásával munkaügyi jogvitában.